Dört Boyutlu Ultrason

Dört Boyutlu Ultrason

Teknoloji hızla gelişmektedir. Bu noktadan hareketle teknolojik gelişmeler ışığında insanoğlunun yaşantısı da pratik çözümlerle birlikte hızla kolaylaşıp devam etmektedir. Erişilen kolaylıkların uygulandığı alanlar arasında tıp dünyası da bulunmaktadır. Genellikle 40 (kırk) hafta süren hamilelik sürecinde anne adayı bireyler, bebeklerinin gelişimini yakından inceleyip sağlıkları ile ilgili her bir durumdan haberdar olmak istemektedirler. Anne adayları için bu istek, eski dönemlerde maalesef gerçekleştirilemez durumdaydı. Lakin, bu durum mevcut anne adayları için geçerli değildir. Ultrason, günümüz tıp dünyasında oldukça kolay ulaşılabilir bir görüntüleme yöntemidir. Tarihte ilk kez 2 (iki) ve 3 (üç) boyutlu ultrasonlar kullanılmıştır. Teknolojinin sürekli devinimi sayesinde daha sonraki süreçlerde 4 (dört) boyutlu ultrasonlar geliştirilip kullanılmaya başlanmıştır.

4 Boyutlu Ultrason Nedir?

4 boyutlu ultrason, siyah-beyaz özellikli ultrasonografinin sunmuş olduğu görüntülerin bilgisayarda eş zamanlı olarak birleştirilmesi usulüne verilen isimdir.

Sunulan görüntü, üç boyut içermektedir. Bu üç boyut, ‘’en, uzunluk ve derinlik’’ten oluşmaktadır. Bahsedilen bu üç boyutlu görüntünün monitörde eş zamanlı olarak görüntülenmesine ‘’4 boyutlu görüntüleme’’ denmektedir.

3 boyutlu ve 4 boyutlu ultrason cihazları kıyaslandığında ortaya farklı belirli özellikler çıkmaktadır. 3 boyutlu ultrason cihazları, anne karnındaki bebeğin mimiklerini ve hareketlerini gecikmeli olarak göstermektedir. Bunun yanında 4 boyutlu ultrasonlar sayesinde bebeğin mimikleri ve hareketleri eş zamanlı olarak gözlemlenebilmektedir. Anne adayına temas eden uç ‘’probe (ultrason prob’u)’’ olarak adlandırılmaktadır ve bu bahsedilen uçtan yayılan ses dalgalarının dokular aracılığıyla monitöre görüntü vermesi, ultrason cihazının temel prensibini oluşturmaktadır. Monitördeki görüntü yansımaların düz olduğu vakit 2 boyutlu olarak görüntülenebilmektedir. Eğer, yansımalar açılı ise görüntü 3 boyutlu olup dokular daha ayrıntılı ve net bir şekilde gözlemlenebilmektedir.

Bebeklerini 4 boyutlu ultrason cihazı aracılığıyla ilk defa gördükleri zaman anne ve baba adayları, monitöre yansıtılan görüntünün fazlasıyla etkisi altında kalmaktadırlar. Anne karnındaki bebeğin kime benzediği hakkında bir fikre sahip olunması dahi 4 boyutlu ultrasonografiler aracılığıyla olmaktadır. 4 boyutlu ultrason anne karnındaki bebeğin fiziki açıdan çok yakından incelenmesini sağlamaktadır. Bu sayede, bebeğin cildi görülüp gerçek ile neredeyse birebir uyuşan görüntülere ulaşılmaktadır.

4 boyutlu ultrason aygıtı ile elde edilen görüntü (ultrasonografi), anne karnındaki bebeğin sahip olduğu anomalileri saptama hususunda kritik bir öneme sahiptir. 4 boyutlu ultrasonografi sayesinde ceninin sahip olduğu damak yarığı ve dudak yarığı saptanabilir. Buna ek olarak 4 boyutlu ultrason, bebeğin omurgasındaki ufak açıklıkları bulmada kolaylık sağlamaktadır. Lakin, bir tanı aracı olmayan 4 boyutlu ultrasonografi, yalnızca siyah-beyaz ultrasonografinin yanında bir yardımcı konumundadır.

4 Boyutlu Ultrason Hamileliğin Kaçıncı Haftasında Tercih Edilmelidir?

Anne adayının hamileliğinin ilk haftalarından itibaren bebeğin anne karnındaki hareketleri ultrason sayesinde izlenebilmektedir. Lakin, anne adayının hamilelik sürecinin dördüncü ayı ile birlikte 4 boyutlu ultrason yapılabilmektedir. Bu nedenden ötürü, 16. haftadan sonra 4 boyutlu ultrason yaptırmak amacıyla randevu alınabilmektedir.

4 boyutlu ultrasondaki en kaliteli ve net görü verisi hamileliğin altıncı ve yedinci aylarına yani hamilelikteki 26. – 30. hafta arasına tekamül etmektedir. Bebeğin sağlıklı bir görüntüsü 26. haftadan önce alınamaz; çünkü anne karnındaki bebeğin cilt altı yağ dokusu 26. haftadan önce tam anlamıyla gelişmemektedir. Bebeğin anne karnında kapladığı yer 30. hafta itibariyle daraldığından bebek, pelvise doğru inmektedir. Bu nedenden ötürü 30. haftadan sonra bebeğin net bir görüntüsü elde edilemeyebilir.

4 boyutlu ultrason kullanımında belirli kriterlere uyulması gerekmektedir. Bu belirli kriterler sayesinde anne karnındaki bebeğin kaliteli ve sağlıklı bir görüntüsüne ulaşılabilmektedir. Bu kriterler doğrultusunda, öncelikle, anne karnındaki bebeğin yüzü dışa dönük olmalıdır. Buna ek olarak, bebeğin yüzü ile rahim duvarı arasındaki kısımda yeteri kadar sıvının bulunması gerekmektedir. Belirlenmiş olan bu kriterlerin olmadığı durumda 4 boyutlu ultrason, kaliteli bir görüntü sağlayamamaktadır. Eğer bu tarz durumlar meydana gelirse anne adayı bireyin sağ ya da sol yöne doğru dönmesi gerekebilmektedir. Ek bir yöntem olarak da anne adayına dolaşarak hareket edip tatlı bir şeyler yemesi gerektiği söylenebilir. Anne adayının bu tavsiyeleri gerçekleştirmesinden sonra muayene yeniden tekrarlanabilmektedir.

4 Boyutlu Ultrasonun Özellikleri ve Avantajlı Yönleri Nelerdir?

 • Önceki dönemlerde kullanılan eski yöntemlere kıyasla 4 boyutlu ultrason, oldukça daha hızlı bir şekilde fetüste bulunan anomalileri saptayabilmektedir.
 • 4 boyutlu ultrasonda bebeğin el ve ayak parmakları tamı tamına değerlendirilebilmektedir. Oysaki bu ‘’tamı tamına değerlendirme’’, 2 boyutlu ultrasonlar için geçerli değildir.
 • Anne adayı bireyin gebeliğinin üçüncü ayında, 4 Boyutlu Ultrason sayesinde bebeğin Down sendromuna sahip olup olmadığı saptanabilir.
 • 4 boyutlu ultrason sayesinde çoğul gebelik süreçleri daha açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
 • 4 boyutlu ultrasonlar birçok özelliği bir arada sunmaktadır. Bu özellikler arasında geleneksel 2 (iki) boyutlu inceleme özelliği ile 3.boyut özelliği bir arada bulunmaktadır. Bu husustan dolayı, anne ve baba adayı bireyler, gebeliğin üçüncü ayından itibaren bebeğin cinsiyeti hakkında bilgi sahibi olup renkli fotoğraflarını alabilirler.
 • 2 boyutlu ultrason ile kıyaslandığında 4 boyutlu ultrason, anne karnındaki bebeğin normalden daha önce görüntülenmesini sağlamaktadır (1,5 aya kadar). Hem renkli hem net fotoğraf kalitesi sayesinde bu durum gerçekleşmektedir.
 • Anne ve baba adayları, daha erken bir süreçte bebeğin cinsiyetini öğrenebilir. (14. Hafta)
 • 4 boyutlu ultrason sayesinde anne adayının rahmindeki yapısal sorunlar teşhis edilebilmektedir.
 • 4 boyutlu ultrason, plasentadaki anomalilerin daha kolay bulunmasını sağlamaktadır.
 • 4 boyutlu ultrason kullanıldığı takdirde beklenmeyen kanamaların nedenleri daha kolay saptanabilir.
 • Diğer ultrason çeşitleri ile kıyaslandığında 4 boyutlu ultrason kullanımı sayesinde dış gebelik vakaları, anne adayının yumurtalığındaki tümörler, kistler, polipler ve miyomlar hakkında kolaylıkla tanı konulabilmektedir.
 • 4 boyutlu ultrason ile birlikte plasentanın konumu bulunabilmektedir.

4 Boyutlu Ultrasonun Klasik Ultrason Yönteminden Farkı Nedir?

4 boyutlu ultrason teknolojisi, yüksek görüntü kalitesine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı, anne karnındaki bebeğin sahip olduğu bütün organlar ve yapmakta olduğu hareketler oldukça iyi çözünürlükte olup eş zamanlı olarak gözlemlenebilmektedir. 4 boyutlu ultrasonu tercih eden anne adayı birey, karnındaki bebeğini monitörde 3 boyutlu bir şekilde izleme şansına sahiptir. Bu sayede, anne adayı ile bebeği arasındaki duygusal bağ daha da pekişmektedir. Lakin, tüm bunların ışığında, 2 boyutlu ultrasonun yapılmasının gereksiz olduğunu söylemek doğru olmayacaktır; çünkü 2 boyutlu ultrasonlar bebeğin iç organlarına dair en kaliteli görüntüyü sağlamaktadır. Dolayısıyla da 3 ve 4 boyutlu ultrasonlar, bebeğin iç organlarının incelenmesi için sağladıkları görüntüler ile yetersiz kalmaktadırlar. Bununla birlikte, 2 boyutlu ultrasonlar ile kıyaslandığında 4 boyutlu ultrasonların sağladığı transvajinal görüntü kaliteleri oldukça yüksektir.

4 Boyutlu Ultrason Testi Neleri İçermektedir?

4 boyutlu ultrason ile yapılacak muayenede, rahim içinde yer alan bebeğin hareketleri tam anlamıyla ve eş zamanlı olarak görülebilir. 4 boyutlu ultrasonun sağladığı bu ‘’eş zamanlı durum’’, hareketleri gözlemlenen bebeğin adeta canlı bir videoda yer alması gibi bir duruma sebebiyet vermektedir. Böylelikle, anne adayı birey ile bebek arasındaki duygusal bağ, daha erken bir dönemden başlayarak gelişmektedir. Tüm bunlara ek olarak, 4 boyutlu ultrason tekniğinde de ses dalgaları kullanılmaktadır.

4 Boyutlu Ultrason Fiyatları Ortalama Ne Kadar?

Maalesef, 4 boyutlu ultrason fiyatları hususunda net bir bilgi vermek yanlış bir eylem olacaktır. Bu durumun belirli bazı sebepleri bulunmaktadır. Öncelikle bu ultrasonların kullanımının ücretlendirilmesi sağlık merkezleri ve kliniklere göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, anne adayı bireyin doktor muayenesinden önce yapılması istenen bazı testler de bu durumun ücretlendirilmesini değiştirip ödenecek ücretinin fiyatını arttırabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü, 4 boyutlu ultrasonların ücretlendirilmesi konusundaki en net bilgiyi muayene için belirleyeceğiniz kliniklerden, hastanelerden veya sağlık merkezlerinden edinmeniz en doğru karar olacaktır.

4 Boyutlu Ultrason Nerede Yaptırılır?

Teknoloji hızla gelişmekte olup bu gelişmeler tıp dünyasına da yansımaktadır. Fakat bu gelişmeler, oldukça maliyetli olabilmektedir. 4 boyutlu ultrasonlar daha önceki dönemlerde yalnızca seçkin sağlık merkezlerinde kullanılmaktaydı. Lakin, günümüzde, birçok sağlık merkezinde ve kliniklerde 4 boyutlu ultrasonlar kullanılmaktadır.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi