Histeroskopi

Histeroskopi

Histeroskopi, rahim içerisinde görülebilecek olan miyom, kist, polip vb. oluşumların tespit ve tedavi edilmesinde kullanılan yöntemin adıdır. Bu yöntem, kadın hastalıkları için kullanılan ileri bir görüntüleme yöntemidir.

Histeroskopi, ince boruya benzeyen mercek sisteminin rahim ağzından içeriye gönderilerek hastalık tanısının ya da tıbbi müdahalenin yapılmasına imkan verir. Böylece rahim taranarak kist, miyom vb. oluşumlar tespit edilebilir.

Diagnostik (Tanısal Amaçlı) Histereskopinin Yapıldığı Durumlar :

 • Tekrarlamış olan düşük
 • Düzensiz ve şiddetli adet kanamaları
 • Kısırlık
 • Rahimde yapışıklık oluşması
 • Doğuştan gelen rahim anomalisi
 • Rahim kanseri şüphesi
 • Tekrarlamış olan tüp bebek tedavisi
 • Rahim içinde yer değiştirmiş ya da kalmış spiral bulunması

Tedavi Amacıyla Histereskopi Yapılabilen Durumlar :

 • Rahim iç zarının alınmasının gerekmesi
 • Rahimden kist, miyom ya da poliplerin çıkarılmasının gerekmesi
 • Rahip yapışıklıklarının tedavi edilmesinin gerekmesi

Histeroskopi Yönteminin Riskleri

Histeroskopi yöntemi de her ameliyatta olduğu gibi bazı risklere sahiptir ancak genellikle güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir.

Bazı riskler :

 • Şiddetli kanamalar
 • Rahmin delinmesi riski
 • Rahim içinde enfeksiyon oluşması
 • Anestezi kaynaklı komplikasyonların ortaya çıkması
 • Rahim ağzında görülebilecek yaralanmalar

Bu durumlardan biriyle karşılaşıldığında derhal hekime danışılmalı ve duruma müdahale edilmelidir. Operasyonlar ise daima histeroskopi üzerine eğitim almış tecrübeli kadın doğum uzmanları ya da jinekologlar tarafından yapılmalıdır.

Histeroskopi Nasıl Yapılır?

Bu yöntemin muayenesi sırasında hastaya lokal anestezi, operasyon sırasında ise spinal ya da genel anestezi uygulanır. İşlem, hastanın adet kanamasını takip eden ilk hafta içinde gerçekleştirilir. Bunun sebebi, rahmin içinin görüntülenebilmesi için uygun ortamın oluşmasının beklenmesidir.

Kimi durumlarda operasyondan önce rahmin ağzının açılması gerekmektedir. Bu durumlar söz konusu olduğunda, hastaya ağızdan ya da vajinal yoldan ilaç verilir.

İşlem gerçekleştirilirken rahim ağzı buji adındaki çubuk ile genişletilir ve bu sayede mercek sisteminin rahme girebilmesi amaçlanır. Sonraki aşamada rahim içine gönderilen histereskop ismindeki alet ile rahim içi görüntülenir. Daha rahat görüntülenebilmesi için, rahmin içine sıvı verilir. Gerekli görüldüğü hallerde histereskop ucu ile kist, miyom gibi oluşumlar kesilerek ya da yakılarak ameliyat edilebilir. Ameliyat durumunda hasta yaklaşık 1-2 gün içinde taburcu olabilir. Operasyondan kaynaklı kanama ve krampların görülmesi normaldir.

Hiteroskopi yöntemi şu iki şekilde uygulanabilmektedir :

 • İlki yapışıklık, kist, miyom gibi rahimde görülen oluşumların patolojilerinin tespit edilmesinde kullanılan Diagnostik Histereskopi’dir. Gerekli olduğu durumlarda laparoskopi yöntemiyle beraber uygulanmaktadır.
 • İkincisi ise rahim içinde görülen miyom, polip gibi oluşumların yapışıklıklarının açılmasında ya da kesilerek alınmasında kullanılan Operatif (Ameliyat Amaçlı) Histeroskopi’dir.
Şimdi Ara!
Yol Tarifi